Dirk Fock

  • Vretgränd 17, SE-75322 Uppsala

  • Sverige

  • dirk.fock@outlook.com

  • +46 – 708744585

  • medlem: 2078

1

2

3

Jag arbetar som bildkonstnär efter att jag  i början av 1990 avslutade min “civila” yrkesbana. Jag är medlem av Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Uppsala konstnärklubb (UKK), m fl

Dirk Fock