Hannah Svensson

1

Pictures In Mind

Staden vid havet

Jag är en autodidakt konstnär och har målat större delen av livet. Älskar att måla akvarell då den för mig kräver att jag har en plan, samtidigt som jag kan välja att gå min egen väg i skapandeprocessen. Jag arbetar även som frilansande sångerska och låtskrivare vilket i kombination med bildkonsten blir mitt fullständiga sätt att utrycka mig på. Det har däarför varit naturligt för mig att koppla samman bildkonsten med musiken i mina målningar genom mitt Jazztema och även på mitt senaste album Pictures In Mind där varje låt på skivan har ett tilhörande konstverk.
Hannah Svensson