Bodil Steinsund

1

2

3

Eg bur på Vinstra i Gudbrandsdalen. Eg er fødd 1956 i Solund. Eg er utdanna og arbeider som lærar. Årskurs billedkunst på Nansenskolen 1997. Har dei siste 20 åra delteke på sommarkurs, først på Nansenskolen, og seinare Gerlesborgskolan kvart år

Bodil Steinsund