Bengt Bilén

  • Lyr – Bäckevik 580, SE-474 96 Nösund

  • Sverige

  • bengt.bilen@telia.com

  • +46 – 0304 240 60

  • medlem: 0088

Bergskant, 50×70 cm

Grönska, 70×50 cm

Bergvägg 56×76 cm

Min inspiration är främst från naturen. Klipporna här på västkusten har en rikedom på färg och form som är en outtömlig källa att ösa ur. Jag vill genom att visa på omgivningens mångfald och skönhet värna vår natur.

Bengt Bilén