This is not a list of members, but an opportunity for NAS members to present themselves. English version below
Dette er ikke en medlemsliste, men en platform, hvor NAS-medlemmer får mulighed for at præsentere sig.
Alle NAS-medlemmer er velkomne til gratis at få vist en præsentation på disse sider med billeder og tekst.
Vi forbeholder os ret til beskæring og redigering.
Tekster og fotos kan fornys én gang om året. Kontaktinformationer kan dog ændres ved behov.
Send den ønskede information til webredaktør Marianne Gross: mg@mariannegross.dk

– Navn
– Land
– Medlemsnummer
– Kontaktinfo: mail, telefon, postadresse (mindst én kontaktmulighed)
– Webside (hvis du har; hvis du ønsker kan du vælge enten Facebook eller Instagram i stedet for en webside)
– 1-3 fotos af egne akvarelværker (jpg, ca 500 kb pr stk)
– Profilfoto, jpg, ca 500 kb (valgfrit)
– Tekst, max. 500 anslag (valgfrit)

Alle billeder må være egne originalværker og må ikke stride mod andre ophavsrettigheder. Ved indsendelse af billeder accepteres, at Nordiska Akvarellsällskapet kan reproducere billederne frit/omkostningsfrit i markedsføring eller i andre sammenhænge såvel på tryk som digitalt.

I hvert nummer af medlemsbladet akvarellen præsenterer redaktøren et billede vist af et medlem på nasmembers.org-siden

Denne webside er ikke en egentlig og komplet medlemsliste, da sådanne informationer ikke må offentliggøres uden samtykke.
Siden er et frivilligt tilbud, og hvert medlem indestår selv for oplysningerne.

All NAS-members are welcome to send information (text and/or images)to be included in the presentation section of this website. This is a free service. Editing rights are reserved. Texts and photos may be renewed annually. Contact information may be renewed when needed. Send the information to the web editor Marianne Gross:mg@mariannegross.dk

Name
– Country

Membership number
Contact information: e-mail, phone, postal address (at least one of the mentioned)
– Website (if you have one; if you wish you may choose either Facebook or Instagram instead of a website)
– 1-3 photos of your watercolour works (jpg, app 500 kb each)
Profile photo, jpg, app 500 kb (optional)
Text, max. 500 characters (optional)

All photos must be images of your own original works and may not violate any copyrights. By submitting images you accept that the Nordic Watercolour Society may reproduce the material free of charge as we see fit in print or digitally.

In each issue of the member magazine akvarellen the editor selects an image from one member to be featured.

This web site is not an actual or a full member list. We are not allowed to publicise such information. This is a voluntary opportunity for members to present themselves, and members are responsible for their own information