Flemming Liebach Nielsen

Universets intethed – Hvordan. Eksperimental akvarelgrafik. Jordelement.

Universets skabelse – Hvordan. Eksperimental akvarelgrafik. Jordelement

 Universets uendelighed – Hvordan. Eksperimental akvarelgrafik. Jordelement.
 
Værker fra installationen – Tidslys. Livstråde, at skabe tankeforbindelser mellem dengang og nu, genkalde og fremkalde. Mine arbejder. Grafisk fladform. Simple udtryk rum og flade. Materialets stoflighed – Materialernes egne iboende egenskaber og underliggende liv. Egne fremstillede akvarel jordfarver, jordelementer fra de gamle okkerminer ved Roussillon.
Flemming Liebach Nielsen