Victoria Yaroshik

  • Viitatiaisenkuja 14, as.3, FI-21100 Naantali

  • Finland

  • +358 – 400261515

  • medlem: 6687

56×77 cm

56×77 cm

Barndomen II – 56×77 cm

I min konst vill jag att människor skall kunna upptäcka naturen och den omgivande världen med alla underbara saker man kan se där om man försöker. Genom att vara positiv och se ljust på framtiden tror jag att även mina målningar ger en bra känsla hos betraktaren och det är viktigt för mig.

Victoria Yaroshik