Lena Rydén

Huvudsak Wa, 34×34 cm

Se mig, 19x14cm

Lotussmärta i röd Dahlia, 46×40 cm

Har varit yrkesverksam konstnär sedan -75. Olja, akvarell, teckning och grafik var mina följeslagare de första 20 åren. Idag har akvarell blivit den alltmer dominerande tekniken och sedan 25 år tillbaka har jag fått ett större skapande rum där kinesiskt tuschmåleri går hand i hand med akvarellen. Skillnaden mellan dessa två tekniker är papperet. Det kinesiska papperet (rispapper) är mycket tunt och sugande och samspelet mellan vattenmängd och färg är svår att kontrollera. Jag älskar överraskningarna man får.

Lena Rydén