Eva Bertilzon

Clarence Island, 36×54 cm

Fiskenät, 25×35 cm

Cape Lookout

Målar gärna självupplevda landskap som inte bearbetats direkt av människan. Samt varje år porträtt av årets Piratenpristagare.

Eva Bertilzon