Iréne Viberg

1

2

3

Iréne Viberg från Karlskrona i Sverige. Bifogade akvareller är från Kristianopel i Blekinge, målade 2017 och 2018. Jag har gjort målarresor till Island, Norge, Finland och Färöarna. Landskap och linjer fascinerar mig och jag försöker fånga årstidens ljus och färg. Akvarelltekniken är utmanande,  nyckfull och spännande.
Iréne Viberg