Arne Berg

  • Stasjonsveien 37D, NO-1365 Blommenholm

  • Norge

  • arnberg3@online.no

  • +47 – 90147328

  • medlem: 6067

Konsert ved morgengry

Blå bre

Høst   

Temaene for bildene mine kan grovt sett deles i to grupper: i) Naturstemninger og ii) Komposisjoner med musikkelementer. I naturbildene forsøker jeg å oppnå ro i uttrykket og klarhet i farge. I komposisjonene med musikkelementer tilstreber jeg et muntert uttrykk i farge og form, ofte med et humoristisk tilsnitt.

Arne Berg