Beatrice Jansson

Själars sorg, 18×18 cm

Ett långsamt farväl, 18x18cm

I min längtan, 18×18 cm

Beatrice arbetar med kontraster, hoppets ljus i det tunga mörkret precis som i livet självt. Hon namnger varje verk med en poetisk titel vilket ger upplevelsen ytterligare en tyngd och unikitet. Målningarna är från den välbesökta utställningen ”En stund på jorden” som hon höll i Stockholm en vecka i maj i år.

Beatrice Jansson