Lennart Hansson

1 – 23×34 cm

2 – 23×34 cm

Autodidakt men deltagit i kurser/workshops för olika konstnärer, även utomlands. Har haft/deltagit i ett antal utställningar. Landskap är den motivkrets jag oftast väljer och ser även staden som ett landskap. Jag arbetar nästan alltid inomhus i ateljé. Minnet och fantasin är vanligtvis mina förlagor. Fascineras mycket av samspelet och kontrasterna mellan ljus och mörker.

Lennart Hansson