Lennart Hansson

  • Sverige

  • lennarthansson@comhem.se

  • +46 – 073-613 36 66

  • medlem: 2965

1 – 16×23 cm

2 – 16×23 cm

3 – 16×23 cm

Autodidakt men deltagit i kurser/workshops för olika konstnärer, även utomlands. Har haft/deltagit i ett antal utställningar. Landskap är den motivkrets jag oftast väljer och ser även staden som ett landskap. Jag arbetar nästan alltid inomhus i ateljé. Minnet och fantasin är vanligtvis mina förlagor. Fascineras mycket av samspelet och kontrasterna mellan ljus och mörker.

Lennart Hansson