Ingrid Solesvik

  • Norge

  • Gauselvågen 43, NO-4032 Stavanger

  • ingrid@solesvik.com

  • +47 – 91882317

  • medlem: 5030

Flora 1

Flora 2

Flora 3

Min foretrukne teknikk er akvarell fordi den er utfordrende og uforutsigbar – man kan ikke være sikker på resultatet før alt er tørket og i fullstendig ro. Jeg har lært å skynde meg langsomt. Dagen etter kan man se ting i verket som kun kommer frem fordi man stoppet opp og motsto fristelsen til å male i vei! Dette er det som får meg til å glemme tid og sted og kaste meg ut i en maleprosess der jeg har flere ark i gang samtidig. Ofte 8-10 ark som inngår i en malesekvens. Jeg foretrekker å male raust: store ark, store pensler, få farger men mye pigment og ofte mye vann. Noen ganger vaskes fargen delvis ut – arket tørkes og gis en ny start.

Ingrid Solesvik