Maj-Britt Rudnert

  • Sverige

  • Baldringegatan 111, SE – 216 22 Limhamn
  • mbrudnert@gmail.com

  • +0046 – 730945523

  • medlem: 1139

Från Bilkyrkogården,  17×27 cm

Helgasjön,  29x37cm

Statoil, 26×36 cm

Jag har målat i många år, olja, akryl och akvarell. Har bl a gått ett par kurser för Arne Isacsson. Även andra kurser för t ex Bengt Jacobsson, Lars-Eje Larsson, Ria Roes, Fernando Cavalieri. Har deltagit i några Akvarellsalonger på Väsby konsthall. Målar ofta realistiskt, men kan även sväva ut i vattenflödet.

Maj-Britt Rudnert