Pive Toivonen

Skog (Brasilien) 2019 – 76×112 cm

Skogshare 2019 – 8×6 cm

Blåstång 2018 – 38×38 cm

Pive Toivonen är bildkonstnär, illustrator och konstpedagog som bor i Helsingfors och arbetar vid Östersjön.

Pive Toivonen