Karin Sten

  • Sverige

  • Dalarna, Älvdalen

  • erna.karin@hotmail.com

  • medlem: 6679

Vin i blodet, 73×53 cm

Stenstoder, 52×73 cm

Madame Plupp, 95×67 cm

Akvarellberoende bildkonstnär sedan 20 år. Stora format, färgen flyter i en sjö och nebulosorna berättar vad motivet skall handla om. Bilden ger ro, meditation, irritation, bjuder också på överraskningar och uppmaning till ökad handlingskraft – ja som livet självt ! Medlem av ; KRO, Bildupphovsrätt Sverige , KiD, KrS

Karin Sten