Marianne Gross

Tåget vejr – 56×76 cm

Klipper i vand – 30×30 cm

Søudsigt – 30x30cm

Jeg arbejder mest i krydsfeltet mellem abstrakt og figurativt maleri i en stil, som kan benævnes “ekspressionistisk minimalisme”. De fleste af mine billeder er inspireret af naturen, men motiverne er skåret ned til mindst muligt. Denne minimalistiske tilgang opvejes af billedets mere expressionistiske og eksperimentelle karakter.

Marianne Gross