Magnus Åkesson

1

2

3

Jag jobbar med akvarellens lager i avvikande plan. Bilderna skildrar träget olika verkligheter och den outtalade sanning som ligger mellan divergerande skikt. Landskapet kan finnas med mitt i eller som en hägring som blockerar. Vissa bilder är som en lång tid tillsammans, andra skildrar nuet och några kan vara upplevda där och då.

Magnus Åkesson