Anna-Greta Lindstam

Blues

Vallmo

Utsikt

Akvarellmåleri är för mig ett spännande och överraskande sätt att skapa atmosfär, luft, ljus och olika stämningar. En fantastisk balansgång i att försöka styra och samtidigt flyta med och acceptera det som är. Inspirationen hittar jag i naturen, i min omgivning, nu, då och i mitt minne.
For me,  watercolor painting is an exciting and surprising way to create atmosphere, air, ligth and different moods. A fantastic balancing act between control and to let go and accept what is.  I find inspiration in nature, in my surroundings, now, then and from my memory.

Anna-Greta Lindstam