Kersti Rågfelt Strandberg

  • Sverige

  • Bergviksgatan 6 B, S 152 44 Södertälje
  • +46 706020394

  • kersti.rs@gmail.com

  • medlem: 0231

Vingslag II

Vingslag IV

Vingslag III

När jag målar akvarell försöker jag att inte tänka och planera utan i stället arbeta intuitivt och låta färgerna göra det de kan. När jag får fatt i fantasin kan jag börja leka och bygga min egen bildvärld.
When painting I try not to think and plan, but to work intuitively. To let the colors do what they can. When I get hold of my fantasy I can begin to play and joyfully build my own image world.
Kersti Rågfelt Strandberg