Marie Karlsson

Tänka snabbt och långsamt

Blå vallmo

En om dagen. Januari.

Jag älskar akvarellens “egen vilja”, pigment och vatten skapar kontrast och atmosfär som jag infogar i min bild. Min motivvärld rör sig mellan det enkla där materialet får fritt spelrum och mer komplexa, kontrollerade motiv.

I love the “own will” of watercolor, pigments and water create contrast and atmosphere that I use in my image. My world of motifs moves between the simple where the material is given free rein and more complex, controlled imagery.

Marie Karlsson