Michael Debski

Att resa är att vänta, 53×69 cm

Goodnight Brønnum, 53×69 cm

Sale, 48×68 cm

Michael Debski, född 1990, är en akvarellist, arkitekt och 3D grafiker baserad mellan Malmö i Sverige och Barcelona i Spanien. Hans konstnärliga arbete domineras av stadsmotiv och människors rörelse i stadsbilden, kännetecknad av färgernas flytande karaktär och dess särskilda egenskaper. I sina målningar framhåller Michael en subtil symbolik och suddig gräns mellan realism och figurativ abstraktion.
Michael Debski