Maud Agnarsson

32×53 cm

Segelbåten

Den gamla stugan

Stanna upp en stund och låt ögat vila på någon av mina målningar. Min önskan att ge dig en upplevelse av avstämda färggklanger med toner av lugn och harmoni, värme eller kyla, och gärna stillhet och ro – allt i ett ackompanjemang av olika färger, valörer och former. Det stormar sällan i mina akvareller. Livet kan vara stormigt nog ändå. Då känns det extra bra att bli uppfylld av en stund av balans. Det är min förhoppning att du just ska uppleva det – balansen och ron i ditt sinne, samtidigt som målningarna ska beröra försiktigt.
Maud Agnarsson