Peter Schalin

  • Sverige

  • t.peter.schalin@gmail.com

  • Solängsvägen 32, 43537 Mölnlycke

  • +46 (0)707396548

  • 1159

Natur och arkitektur är ofta förebild i mitt måleri och min ambition är att förenkla och abstrahera för att hitta det förtätade uttrycket, det rätta ljuset och stämningen. Jag fascineras av akvarellteknikens inneboende uttrycksmöjligheter med pigmentens olika karaktärer, transparensen och hur tekniken både kan vara finstämd och kraftfull på en och samma gång.

Peter Schalin