Anette Ekenberg

Insight

Awareness

3

I mitt måleri försöker jag fånga en känsla, ett uttryck, en rörelse eller bara något som känns spännande och bra. Att hitta balans och harmoni mellan färger, former och ljus. Jag fascineras av relationen mellan färg och vatten som bildar något nytt och oförutsägbart. Jag målar oftast intuitivt och använder olika tekniker och redskap för att skapa en känsla som blir unik för varje gång och för betraktaren.

Anette Ekenberg