Helen Eriksdotter

Höstmorgon, 38x56cm

Sista utposten, 38x56cm

Archipelago II, 56x76cm

Jag är akvarellmålare och musiker. Många har sagt att jag målar som jag spelar flöjt, och det är förmodligen sant. Jag söker efter det dramatiska, det vackra, efter det magiska ljuset. Att beröra och beröras är mitt främsta mål som artist.

I am a watercolor painter and musician. Many have said that I paint like I play the flute, and that’s probably true. I am looking for the dramatic, the beautiful and the magical Nordic light. To touch and be touched are my foremost targets in art.

 
Helen Eriksdotter