Måns Bergendal

  • Sverige

  • Kolemavägen 17, 268 68 Röstånga

  • mans@mansbergendal.com

  • +46 – 733 16 83 59

  • medlem: 3919

Jag har ritat och målat så länge jag minns. När jag fyllde fyra fick jag en akvarellåda och när jag var sju började jag ta den med mig ut när jag skådade fåglar längs Östersjöns stränder. Så småningom utvecklade det sig till en bisyssla som illustratör och konstnär. Jag har också deltagit som expeditionstecknare på IK Foundations fem Bridge Builder Expeditions till Svalbard. Annars målar jag fritt på Skånes stränder. Målarresorna har också gått till de timjandoftande backarna på Kreta, Andalusiens blommande berg och Guadalquivirs myllrande delta, stenöknen i Atlasbergen, Australiens eukalyptusskogar och klippkuster, ebbstränderna i norra England, kanariska raviner, skogar av mammutträd i Kalifornien och Islands jöklar. Att måla är ett sätt att ta med sig upplevelser hem!

Måns Bergendal